4 days ago

Informacja – szkolenia z Linuxa

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://szkolenia-motywowanie.com.pl/ogloszenie-test-kurs-coac read more...

5 days ago

Zaproszenie – szkolenia z informatyki

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

5 days ago

Decyzja – warsztaty z translacji

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

6 days ago

Publikacja – szkolenia z kreatywności

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

1 week ago

Ołoszenie – szkolenia z szybkiego pisania

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttp://szkolenia-motywowanie.com.p read more...

1 week ago

Zawiadomienie – treningi i gry

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://team-building.edu.pl/pomoc-pieniezna-na-szkoleni read more...

1 week ago

Publikacja – szkolenia z historii

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013http:// read more...